DEVA Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Cem Sak ile Protokol İmzalandı

DEVA Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Cem Sak ile Protokol İmzalandı

DEVA  Partisi Alanya Belediye Başkan adayı sayın Cem SAK, DEVA Partisi Alanya İlçe Başkanı sayın  Umut Özkan ve beraberlerindeki heyet ile birlikte, Patika Derneğimizin ofisinde bir araya geldik. Engelli bireylerin toplumsal yaşama daha fazla katılabilmesi, yaşam konforlarının artırılabilmesi amacıyla birlikte çalışmalar yapılması konusunda uzlaşı içinde olundu. Bu bağlamda, DEVA Partisi Belediye Başkan adayı Cem Sak ile, Patika Derneğimiz arasında bir protokol imzalanmasına karar verildi. Dernek başkanımız Levent Benal ve Deva Partisi başkan adayı Cem Sak'ın imzaladığı protokolün içeriğinde yer alan konular şunlardır:

DEVA PARTİSİ ALANYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CEM SAK İLE PATİKA ENGELSİZ YAŞAM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ ARASINDA KURULACAK İŞBİRLİĞİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMA VE ETKİNLİKLERİNİN YAPILMASI PROTOKOLÜ

1.        TARAFLAR

 

İşbu protokol bir tarafta;

DEVA PARTİSİ ALANYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CEM SAK

Hacet Mah. Büyükhasbahçe Caddesi No:5/A-B, Alanya/Antalya

İle diğer tarafta;

PATİKA ENGELSİZ YAŞAM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

 Güller Pınarı Mah.  Hacı Yusuflar Sk. No:11, Alanya/Antalya

Arasında 25.03.2024 tarihinde tanzim edilmiş ve imzalanmıştır.

Tarafların bu protokolde yazılı adresleri, yazılı şekilde değişikliği bildirilmediği takdirde geçerli ve bağlayıcı tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

2.        KONU

 

İşbu protokol; DEVA Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Cem SAK ile Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği arasında işbirliği kapsamında tarafların üzerinde mutabık kaldığı şekli ile yükümlülükleri yerine getirmesine dair koşulları kapsamaktadır. Bu işbirliği, aşağıda belirtilen konular üzerinde olacaktır.

3.        İŞ TANIMI

 

A-Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği’nin fiziki ve dijital altyapı eksikliklerini giderme, lojistik destek verme ve iş/hizmet üretme kapasitesini arttırma noktasında gerekli destekler sağlanacaktır.                                                                                                                                                                            

B-Stratejik planın yapımında Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği ile ortak çalışma grubu oluşturulacaktır.

C-Özel gereksinimli öğrenciler, engelli ve dezavantajlı çocuklar ile ilgili yapılacak olan Avrupa Birliği projelerinde Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği ile paydaş olarak hareket edilecektir.

D- Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği ile iş birliği içerisinde özel gereksinimli öğrenciler, engelli ve dezavantajlı çocuklar için Rehberlik ve Gelişim Merkezi kurulacaktır. Engelsiz Yaşam Merkezleri aracılığı ile engelli dostu özel çalışmalar yürütülecektir. Tüm tesislerin, kamusal hizmet alanlarının ve sosyal yaşam merkezlerinin engelli dostu dönüşümünü sağlayacaktır.

4.       TARAFLARIN YÜKÜMLÜLKLERİ

İş tanımda belirtilen hususlar DEVA Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Cem SAK Belediye Başkanı olarak seçilmesi halinde Alanya Belediyesi adına kamu yararı göz önüne alınarak yerine getirilecektir.

5.  PROTOKOL SÜRESİ

İşbu protokol 31/03/2029 tarihine kadar geçerli olacaktır.

5 ana maddeden oluşan işbu protokol, iki nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca okunarak imzalanmıştır.25.03.2024  

                 DEVA PARTİSİ                                                    PATİKA ENGELSİZ YAŞAM

ALANYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI                       GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ BAŞKANI

CEM SAK                        LEVENT BENAL